Meer onderzoek naar keuzes

Financiële zelfredzaamheid stijgt, maar kan nog beter

financieel_h-min

De overheid trekt zich terug en mensen moeten steeds meer financiële keuzes vooral zelf maken. Daarvoor is financieel bewustzijn cruciaal. De financiële zelfredzaamheid van Nederlanders, en vrouwen in het bijzonder, kan nog veel beter.

Het onderwerp ‘Nederlanders en hun geld’ is door velen en op talloze verschillende manieren onderzocht. Het inzicht in de eigen financiële situatie is het afgelopen decennium toegenomen, zo blijkt. Maar op het gebied van schulden aangaan en sparen is ook nog erg veel te winnen.

Mannen en vrouwen vertonen bij dit onderwerp veel overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen in de manier waarop ze financiële kennis opdoen en in de keuzes die ze maken. Vrouwen blijken beter in het regelen van de dagelijkse geldzaken. Mannen plannen beter. Daarentegen lopen ze gemiddeld genomen evenveel kans om in financiële moeilijkheden te geraken.

Problematische schulden

Samen met experts en ervaringsdeskundigen wil Ingrid de Graaf laten onderzoeken hoe bedrijven en organisaties daar beter op in kunnen spelen. Bijvoorbeeld: Is er een verschil tussen mannen en vrouwen als het gaat om het ontstaan en het oplossen van (problematische) schulden? En wat betekent dat voor de manier van communiceren of de activiteiten die veel bedrijven ondernemen om Nederlanders bewust te maken van hun financiële positie?

Om hier achter te komen gaat Ingrid in gesprek met mensen met allerlei achtergronden in zogenaamde dialoogsessies. Tijdens deze ontmoetingen gaan de deelnemers samen op onderzoek uit en delen ervaringen, inzichten en concrete oplossingen met elkaar. De resultaten zullen we in september delen met heel Nederland.

Wil je reageren? Doe mee aan het gesprek op community.topvrouwatwork.nl