Vooralsnog wordt veelal gestuurd op percentages, zonder strategie

De ‘diversistrijd’ bij Google

De diversistrijd bij Google

Na 72 turbulente uren werd James Damore bij Google de laan uitgestuurd. De aanleiding was een interne memo, waarin hij zijn visie gaf op het diversiteitsbeleid binnen Google. De techwereld in Silicon Valley staat al langere tijd centraal in de discussie omtrent diversiteit. Seksisme, vrouwonvriendelijke bedrijfsculturen en grote verschillen in salarissen wakkeren die aan. Een inhoudelijk debat zou uitkomst kunnen bieden. Nu lijkt het te gaan over het ontslag van Damore, politieke correctheid en arbeidsrecht. Heeft Google, door ogenschijnlijk een kant te kiezen, de broodnodige interne discussie monddood gemaakt?

Silicon Valley

Geruime tijd heeft het onderwerp diversiteit Silicon Valley in zijn greep. Naast Google lag ook Uber onder vuur door seksuele intimidatie en een algehele seksistische cultuur. Silicon Valley wordt vaak beschreven als een ‘boys club’, vijandig tegen vrouwen. Sommige techreuzen, waaronder Google, besloten dan ook om diversiteit een hoge prioriteit te geven, met een nieuw beleid als gevolg.

Uit onderzoek is bekend dat bedrijven en organisaties beter presteren als het personeel divers is. Zo hebben zulke bedrijven vaak een hogere omzet, een beter imago en zijn medewerkers loyaler en meer tevreden. Een voorwaarde hiervoor is wel dat leidinggevenden goed om kunnen gaan met een divers team. In de praktijk blijkt het hieraan nogal eens te schorten. Het diversiteitsbeleid wordt vrijwel nooit getest op effectiviteit, stelt Naomi Ellemers, hoogleraar sociale psychologie en lid van de Raad van Commissarissen van PwC, in een interview met het FD. ‘Damore stelt terecht de vraag of het diversiteitsbeleid dat wordt gevoerd wel goed werkt,’ zegt Ellemers in ditzelfde interview.

Diversiteit

Vooralsnog wordt er veelal gestuurd op percentages, zonder verdere strategie. Na het aannemen wordt voor deze vrouwen niet gezorgd voor een fijne werksfeer en kansen om hogerop te komen. Hierdoor werkt het beleid contraproductief, volgens Ellemers. Iemand aannemen op basis van het geslacht is in essentie hetzelfde als iemand om deze reden niet aannemen. In beide situaties maakt iemand geen kans, omdat die persoon niet beschikt over het juiste geslacht. Vaak komt hier verder geen strategie en passend beleid bij kijken, groeit het ongenoegen en neemt de polarisatie in het debat verder toe.

Polarisatie

Een punt van aandacht hierbij is wel dat diversiteit meer is dan huidskleur en geslacht, het gaat ook over ideologie. Door Damore om deze reden te ontslaan, lijkt Google partij te kiezen in dit gepolariseerde debat. Het maakt een groot deel van de medewerkers monddood. Twee dogma’s staan hier recht tegenover elkaar, zonder enige tussenweg of nuance. Deze situatie heeft ervoor gezorgd dat Google afgelopen donderdag een grote bijeenkomst over diversiteit op het laatste moment heeft afgelast. Sundar Pichai, CEO van Google, en enkele medewerkers vrezen voor intimidatie en hun veiligheid. Pichai heeft aangegeven dit debat te verplaatsen.

Damore vindt dat Google politiek correct bezig is en dreigt nu met een rechtszaak. Google komt hierdoor in een situatie waar niet diversiteit, maar politieke correctheid en het ontslag van Damore centraal staan. Dit levert negatieve publiciteit op en versterkt de polarisatie zonder dat er een inhoudelijke discussie plaatsvindt.

Monddood

Het is begrijpelijk dat Google wil overkomen als een divers en vrouwvriendelijk bedrijf. Maar of zij baat hebben bij de huidige werkwijze, is geen gekke vraag. Door Damore te ontslaan verschuift de discussie, groeit het ongenoegen en versterkt de polarisatie binnen de organisatie. Waar Google echt baat bij zou hebben, is een eenduidig en effectief beleid, interne vrijheid van meningsuiting en een degelijke discussie.

Wil je reageren? Doe mee aan het gesprek op community.topvrouwatwork.nl